[1]
Mądry, W. i Gozdowski, D. 2020. Historia rozwoju statystycznych metod planowania i analizy doświadczeń rolniczych na świecie oraz w Polsce. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 288 (luty 2020), 23-40. DOI:https://doi.org/10.37317/biul-2020-0003.