[1]
Golka, W., Arseniuk, E., Golka, A. i Góral, T. 2020. Sztuczne sieci neuronowe i teledetekcja w ocenie porażenia pszenicy jarej fuzariozą kłosów. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 288 (cze. 2020), 67-75. DOI:https://doi.org/10.37317/biul-2020-0008.