[1]
Żur, I., Dubas, E., Malaga, S., Janowiak, F., Janeczko, A., Rapacz, M., Hura, T., Waligórski, P., Ostrowska, A. i Wójcik-Jagła, M. 2019. Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 286 (lis. 2019), 113-116. DOI:https://doi.org/10.37317/biul-2019-0025.