[1]
Buczek, J. i Jańczak-Pieniążek, M. 2021. Reakcja pszenicy hybrydowej na wysokie dawki azotu i nawożenie dolistne. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 296 (paź. 2021), 17-24. DOI:https://doi.org/10.37317/10.37317/biul-2021-0010.