[1]
Oleksiak, T. i Pacoń, D. 2021. Wpływ hodowli na potencjał plonowania roślin bobowatych grubonasiennych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 296 (grudz. 2021), 65-72. DOI:https://doi.org/10.37317/biul-2021-0014.