(1)
Golka, W.; Arseniuk, E.; Golka, A.; Góral, T. Sztuczne Sieci Neuronowe i teledetekcja w ocenie porażenia Pszenicy Jarej Fuzariozą kłosów. Biul. IHAR 2020, 67-75.