(1)
Żur, I.; Dubas, E.; Malaga, S.; Janowiak, F.; Janeczko, A.; Rapacz, M.; Hura, T.; Waligórski, P.; Ostrowska, A.; Wójcik-Jagła, M. Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia Ozimego (Hordeum Vulgare L.) Na Suszę I mróz. Biul. IHAR 2019, 113-116.