(1)
Buczek, J.; Jańczak-Pieniążek, M. Reakcja Pszenicy Hybrydowej na wysokie Dawki Azotu i nawożenie Dolistne. Biuletyn IHAR 2021, 17-24.