(1)
Oleksiak, T.; Pacoń, D. Wpływ Hodowli Na Potencjał Plonowania roślin Bobowatych Grubonasiennych. Biuletyn IHAR 2021, 65-72.