Mądry, W., & Gozdowski, D. (2020). Historia rozwoju statystycznych metod planowania i analizy doświadczeń rolniczych na świecie oraz w Polsce. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, (288), 23-40. https://doi.org/10.37317/biul-2020-0003