Golka, W., Arseniuk, E., Golka, A., & Góral, T. (2020). Sztuczne sieci neuronowe i teledetekcja w ocenie porażenia pszenicy jarej fuzariozą kłosów. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, (288), 67-75. https://doi.org/10.37317/biul-2020-0008