Żur, I., Dubas, E., Malaga, S., Janowiak, F., Janeczko, A., Rapacz, M., Hura, T., Waligórski, P., Ostrowska, A., & Wójcik-Jagła, M. (2019). Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, (286), 113-116. https://doi.org/10.37317/biul-2019-0025