Buczek, J., & Jańczak-Pieniążek, M. (2021). Reakcja pszenicy hybrydowej na wysokie dawki azotu i nawożenie dolistne. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, (296), 17-24. https://doi.org/10.37317/10.37317/biul-2021-0010