Oleksiak, T., & Pacoń, D. (2021). Wpływ hodowli na potencjał plonowania roślin bobowatych grubonasiennych. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, (296), 65-72. https://doi.org/10.37317/biul-2021-0014