GOLKA, W.; ARSENIUK, E.; GOLKA, A.; GÓRAL, T. Sztuczne sieci neuronowe i teledetekcja w ocenie porażenia pszenicy jarej fuzariozą kłosów. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, n. 288, p. 67-75, 22 cze. 2020.