BUCZEK, J.; JAŃCZAK-PIENIĄŻEK, M. Reakcja pszenicy hybrydowej na wysokie dawki azotu i nawożenie dolistne. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, n. 296, p. 17-24, 8 paź. 2021.