OLEKSIAK, T.; PACOŃ, D. Wpływ hodowli na potencjał plonowania roślin bobowatych grubonasiennych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, n. 296, p. 65-72, 14 grudz. 2021.