Mądry, Wiesław, i Dariusz Gozdowski. 2020. „Historia Rozwoju Statystycznych Metod Planowania i analizy doświadczeń Rolniczych Na świecie oraz w Polsce”. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, nr 288 (luty), 23-40. https://doi.org/10.37317/biul-2020-0003.