Golka, Wiesław, Edward Arseniuk, Adrian Golka, i Tomasz Góral. 2020. „Sztuczne Sieci Neuronowe i teledetekcja w ocenie porażenia Pszenicy Jarej Fuzariozą kłosów”. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, nr 288 (czerwiec), 67-75. https://doi.org/10.37317/biul-2020-0008.