Żur, Iwona, Ewa Dubas, Sabina Malaga, Franciszek Janowiak, Anna Janeczko, Marcin Rapacz, Tomasz Hura, Piotr Waligórski, Agnieszka Ostrowska, i Magdalena Wójcik-Jagła. 2019. „Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia Ozimego (Hordeum Vulgare L.) Na Suszę I mróz”. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, nr 286 (listopad), 113-16. https://doi.org/10.37317/biul-2019-0025.