Buczek, Jan, i Marta Jańczak-Pieniążek. 2021. „Reakcja Pszenicy Hybrydowej na wysokie Dawki Azotu i nawożenie Dolistne”. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, nr 296 (październik), 17-24. https://doi.org/10.37317/10.37317/biul-2021-0010.