Oleksiak, Tadeusz, i Dagmara Pacoń. 2021. „Wpływ Hodowli Na Potencjał Plonowania roślin Bobowatych Grubonasiennych”. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, nr 296 (grudzień), 65-72. https://doi.org/10.37317/biul-2021-0014.