Mądry, W. i Gozdowski, D. (2020) „Historia rozwoju statystycznych metod planowania i analizy doświadczeń rolniczych na świecie oraz w Polsce”, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (288), s. 23-40. doi: 10.37317/biul-2020-0003.