Golka, W., Arseniuk, E., Golka, A. i Góral, T. (2020) „Sztuczne sieci neuronowe i teledetekcja w ocenie porażenia pszenicy jarej fuzariozą kłosów”, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (288), s. 67-75. doi: 10.37317/biul-2020-0008.