Żur, I., Dubas, E., Malaga, S., Janowiak, F., Janeczko, A., Rapacz, M., Hura, T., Waligórski, P., Ostrowska, A. i Wójcik-Jagła, M. (2019) „Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz”, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (286), s. 113-116. doi: 10.37317/biul-2019-0025.