Buczek, J. i Jańczak-Pieniążek, M. (2021) „Reakcja pszenicy hybrydowej na wysokie dawki azotu i nawożenie dolistne”, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (296), s. 17-24. doi: 10.37317/10.37317/biul-2021-0010.