Oleksiak, T. i Pacoń, D. (2021) „Wpływ hodowli na potencjał plonowania roślin bobowatych grubonasiennych”, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (296), s. 65-72. doi: 10.37317/biul-2021-0014.