[1]
J. Buczek i M. Jańczak-Pieniążek, „Reakcja pszenicy hybrydowej na wysokie dawki azotu i nawożenie dolistne”, Biuletyn IHAR, nr 296, s. 17-24, paź. 2021.