[1]
T. Oleksiak i D. Pacoń, „Wpływ hodowli na potencjał plonowania roślin bobowatych grubonasiennych”, Biuletyn IHAR, nr 296, s. 65-72, grudz. 2021.