Mądry, W., i D. Gozdowski. „Historia Rozwoju Statystycznych Metod Planowania i analizy doświadczeń Rolniczych Na świecie oraz w Polsce”. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, nr 288, luty 2020, s. 23-40, doi:10.37317/biul-2020-0003.