Golka, W., E. Arseniuk, A. Golka, i T. Góral. „Sztuczne Sieci Neuronowe i teledetekcja w ocenie porażenia Pszenicy Jarej Fuzariozą kłosów”. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, nr 288, czerwiec 2020, s. 67-75, doi:10.37317/biul-2020-0008.