Żur, I., E. Dubas, S. Malaga, F. Janowiak, A. Janeczko, M. Rapacz, T. Hura, P. Waligórski, A. Ostrowska, i M. Wójcik-Jagła. „Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia Ozimego (Hordeum Vulgare L.) Na Suszę I mróz”. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, nr 286, listopad 2019, s. 113-6, doi:10.37317/biul-2019-0025.