Buczek, J., i M. Jańczak-Pieniążek. „Reakcja Pszenicy Hybrydowej na wysokie Dawki Azotu i nawożenie Dolistne”. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, nr 296, październik 2021, s. 17-24, doi:10.37317/10.37317/biul-2021-0010.