Oleksiak, T., i D. Pacoń. „Wpływ Hodowli Na Potencjał Plonowania roślin Bobowatych Grubonasiennych”. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, nr 296, grudzień 2021, s. 65-72, doi:10.37317/biul-2021-0014.