Buczek, Jan, i Marta Jańczak-Pieniążek. „Reakcja Pszenicy Hybrydowej na wysokie Dawki Azotu i nawożenie Dolistne”. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, no. 296 (październik 8, 2021): 17-24. Udostępniono luty 23, 2024. http://ojs.ihar.edu.pl/index.php/biul/article/view/715.