Oleksiak, Tadeusz, i Dagmara Pacoń. „Wpływ Hodowli Na Potencjał Plonowania roślin Bobowatych Grubonasiennych”. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, no. 296 (grudzień 14, 2021): 65-72. Udostępniono luty 8, 2023. http://ojs.ihar.edu.pl/index.php/biul/article/view/822.