Editorial Teamwydawnictwo@ihar.edu.pl

EDITORIAL BOARD:
Prof. dr hab. Edward Arseniuk (Redaktor naczelny), Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl


Dr hab. inż. Grzegorz Żurek, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.
Prof. dr hab. Henryk J. Czembor, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.
Prof. dr hab. Ryszard Górecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
Dr hab. Dariusz Mańkowski, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.
Prof. dr hab.Piotr Masojć, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Prof. dr hab. Danuta Miazga, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.