Czasopismo „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” wydawane jest przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie od roku 1951. Od 2016 r. publikuje w cyklu półrocznym, a w roku 2019 sposób dystrybucji czasopisma został przekształcony na wersję elektroniczną wydawaną w otwartym dostępie (Open Access Journal).

Czasopismo działa z myślą o wspieraniu pracowników naukowych, hodowców roślin, służb doradczych, działaczy izb rolniczych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, producentów rolnych i związków producentów, producentów i dystrybutorów materiału nasiennego, nauczycieli szkół rolniczych, pasjonatów nauki i hodowli oraz uczniów i studentów zainteresowanych problemami rolnictwa i hodowli roślin.

Artykuły publikowane są nieodpłatnie w języku polskim lub angielskim.

 

ISSN: 0373-7837 (Print) ISSN: 2657-8913 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

ONLINE FIRST

2023-03-27

Jest nam niezmierni miło powiadomić, że uruchamiamy usługę ONLINE FIRST

Zależy nam na szybkiej i efektywnej pracy Redakcji. Chcemy by nowe artykułu były dostępne dla czytelników od razu po zakończonym procesie redakcyjnym. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić dział ONLINE FIRST. Będą tam trafiać nowe artykuły oczekujące na wydanie w ramach kolejnego numeru Biuletynu IHAR.

Zapraszamy do zapoznawania się z najnowszymi artykułami.

Redakcja
Biuletynu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Sprostowanie do nr 295

2021-09-02

SPROSTOWANIE

Redakcja czasopisma „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin”, na wniosek złożony na podstawie art. 31a ustawy — Prawo prasowe (Dz. U. 2018 r. poz. 1914) przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupę IHAR, niniejszym zamieszcza sprostowanie dotyczące afiliacji dwóch współautorów w artykule
pt. „Poszukiwanie markerów molekularnych genów utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z CMS Tt” nr 295 / 2021: s. 103-106 opublikowanym w „Biuletynie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Nieprawdziwa jest informacja podana w „Biuletynie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin”, że Henryk Woś i Janina Woś są pracownikami Hodowli Roślin Strzelce Sp. Z. o. o. Grupa IHAR.

Redakcja

Radzików, dnia 02.09.2021 r.

 

Nasze czasopisma na Dniach Pola IHAR -PIB w Radzikowie 24.06.2021 r.

2021-06-25

24 czerwca 2021 r. podczas "II Ogólnopolskiego Pokazu Polowego Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych" w Radzikowie mieliśmy przyjemność zaprezentować Państwu nasze czasopisma: „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji roślin” oraz „Plant Breeding and Seed Science”.DSC_3425_21.jpg

DSC_3428_22.jpg  • AGRIS FAO
  • Agro
  • Ceon
  • Google Scholar
  • Most Wiedzy
  • PBN Polska Bibliografia Naukowa
  • SIGŻ

MEiN
20 (2024)

Index Copernicus
48.51 (2018)