Czasopismo „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” publikowane jest od 1951 roku. Od 2016r. publikuje w cyklu półrocznym artykuły naukowe, artykuły wdrożeniowe oraz materiały konferencyjne z zakresu doskonalenia i ochrona upraw rolniczych, biotechnologii, ochrony zasobów genowych i rozwoju roślin rolniczych. Czasopismo powstało z myślą o wspieraniu pracowników naukowych, hodowców roślin, służb doradczych, działaczy izb rolniczych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, producentów rolnych i związków producentów, producentów i dystrybutorów materiału nasiennego, nauczycieli szkół rolniczych, pasjonatów nauki i hodowli.
Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.


Artykuły są publikowane nieodpłatnie.


 

 
 

Czasopismo założone zostało w 1957 roku jako „Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo” w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (od 2010r. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy) od wydania 40stego (w 1996r.) publikowane pod nazwą „Plant Breeding and Seed Science”. Czasopismo powstało z myślą o wspieraniu pracowników naukowych, hodowców roślin, służb doradczych, działaczy izb rolniczych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, producentów rolnych i związków producentów, producentów i dystrybutorów materiału nasiennego, nauczycieli szkół rolniczych, pasjonatów nauki i hodowli.
„Plant Breeding and Seed Science” publikuje w cyklu półrocznym artykuły naukowe z zakresu doskonalenia i ochrona upraw rolniczych, biotechnologii, ochrony zasobów genowych i rozwoju roślin rolniczych.