Czasopismo „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” publikowane jest od 1951 roku. Od 2016r. publikuje w cyklu półrocznym artykuły naukowe, artykuły wdrożeniowe oraz materiały konferencyjne z zakresu doskonalenia i ochrona upraw rolniczych, biotechnologii, ochrony zasobów genowych i rozwoju roślin rolniczych. Czasopismo powstało z myślą o wspieraniu pracowników naukowych, hodowców roślin, służb doradczych, działaczy izb rolniczych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, producentów rolnych i związków producentów, producentów i dystrybutorów materiału nasiennego, nauczycieli szkół rolniczych, pasjonatów nauki i hodowli.
Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

Artykuły są publikowane nieodpłatnie.

 

ISSN: 0373-7837 (Print) ISSN: 2657-8913 (Online) DOI: 10.37317


 
 


  • Ceon
  • Agro

MNISW
20 (2019)

Index Copernicus
48.51 (2018)