Dane osobowe i kontaktowe udostępniane czasopismu będą wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych czasopisma, nie są one wykorzystywane do żadnych innych celów oraz nie są przekazane stronom trzecim.