Zespół redakcyjny


Kontakt: wydawnictwo@ihar.edu.pl

Redaktor Naczelny:

dr hab. Dariusz R. Mańkowski, profesor IHAR-PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7499-8016,
Zakres merytoryczny: agronomia, podstawy hodowli roślin, biometria, doświadczalnictwo, statystyka matematyczna, uczenie maszynowe, data-science, analiza i przetwarzanie obrazów

e-mail: d.mankowski@ihar.edu.pl

Redaktorzy:

dr hab. Tomasz Góral, profesor IHAR-PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9130-6109,
Zakres merytoryczny: agronomia, hodowla roślin, ochrona roślin, choroby roślin, hodowla opornościowa, mykotoksyny, teledetekcja

dr hab. Krystyna Rybka, profesor IHAR-PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4707-8492,
Zakres merytoryczny: agronomia, biochemia i fizjologia roślin, biotechnologia, mechanizmy tolerancji roślin na stresy środowiskowe, fenotypowanie w warunkach kontrolowanych i polowych, markery molekularne, mapowanie cech ilościowych i jakościowych

dr hab. Krzysztof Treder
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8764-0574,
Zakres merytoryczny:  agronomia, biologia molekularna, biotechnologia, biochemia, stresy biotyczne i abiotyczne, wirusologia

Redaktor statystyczny:

dr hab. Dariusz R. Mańkowski, profesor IHAR-PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7499-8016,
Zakres merytoryczny: agronomia, podstawy hodowli roślin, biometria, doświadczalnictwo, statystyka matematyczna, uczenie maszynowe, data-science, analiza i przetwarzanie obrazów

 

Redaktorzy Współpracujący (Rada Czasopisma):

Dr hab. Maja Boczkowska, prof. IHAR-PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8691-410X,
Zakres merytoryczny: zasoby genowe roślin, bioróżnorodność, genetyka populacji, transkryptomika, miRNA, starzenie nasion, zamarzanie systemów biologicznych

Prof. dr hab. Henryk Bujak
(1) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa,
(2) Centralny Ośrodek Badania odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8095-2105,
Zakres merytoryczny: genetyka roślin, hodowla roślin, nasiennictwo, odmianoznawstwo, interakcja genotypowo-środowiskowa, rośliny uprawne

Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6999-913X,
Zakres merytoryczny: genetyka roślin, genomika roślin, hodowla roślin, ruchome elementy genetyczne, stresy abiotyczne, marchew, burak

Prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska
Zakład Wirusologii i Bakteriologii, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8267-023X,
Zakres merytoryczny: wirusologia roślin, diagnostyka, oddziaływania patogen-gospodarz-wektor, bioróżnorodność, subwirusowe RNA, RNAi

Prof. dr hab. Jerzy Księżak
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Puławy, Zakład Uprawy Roślin Pastewnych,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1991-1141,
Zakres merytoryczny: rośliny pastewne, kukurydza, sorgo, rośliny bobowate, mieszanki roślin bobowatych ze zbożami

Dr hab. Michał Kwiatek
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9442-3124,
Zakres merytoryczny: genetyka roślin, hodowla roślin, charakterystyka chromosomów roślin uprawnych, form dzikich i ich mieszańców, manipulacja chromosomami na potrzeby hodowli roślin, selekcja w oparciu o markery molekularne, sekwencjonowanie wysokoprzepustowe

Prof. dr hab. inż. Piotr Latocha
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii,
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6282-7340,
Zakres merytoryczny: wartość biologiczna i prozdrowotna owoców, rodzaj Actinidia, mniej znane gatunki owocowe

Prof. dr hab. Renata Lebecka
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3502-3205,
Zakres merytoryczny: fitopatologia, genetyka, hodowla, ziemniak, bakterie, grzyby, wirusy, lęgniowce

Dr hab. Mirosław Nowakowski, prof. IHAR-PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4174-4861,
Zakres merytoryczny: technologie uprawy roślin korzeniowych (integrowana, ekologiczna, z zastosowaniem mulczowania) buraka cukrowego, cykorii korzeniowej, w tym uprawa roli, nawożenie, ochrona roślin, zwłaszcza z wykorzystaniem metod niechemicznych; uprawa międzyplonów, jako czynnika nawozowego i fitosanitarnego, w płodozmianie z roślinami korzeniowymi i okopowymi; metody zwalczania mątwika burakowego w glebie.

Dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, prof. UP Lublin
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6273-0322,
Zakres merytoryczny: genetyka i genomika roślin zbożowych, choroby grzybowe zbóż, Pucciniales, markery molekularne, udomowienie roślin zbożowych, Avena L.

Prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Ochrony Roślin, Zakład Fitopatologii,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3055-5600,
Zakres merytoryczny: wirusy roślin, choroby wirusowe roślin, immunoelektronomikroskopia

Prof. dr hab. Mirosław Tyrka
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6051-5079,
Zakres merytoryczny: markery DNA, loci cech ilościowych, mapowanie, sekwencjonowanie następnej generacji, analizy ekspresji genów

Dr hab. Krystyna Zarzyńska
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8747-2785,
Zakres merytoryczny: ziemniak, agronomia, produkcja ekologiczna, stresy abiotyczne

 

Sekretarz Redakcji:

dr hab. Dorota Sołtys-Kalina, profesor IHAR-PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7072-7630,

e-mail: d.soltys@ihar.edu.pl