Główna osoba do kontaktu

+48 (0 22) 733 4581

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radziowie
Plant Breeding and Acclimatization Institute - National Research Institute in Radzikow
05-870 Błonie, Poland, tel.: +48 (0 22) 733 45 00
e-mail: wydawnictwo @ihar.edu.pl

Wsparcie techniczne

dr hab. Dorota Sołtys-Kalina