Lista Recenzentów

2021-03-17

Lista Recenzentów za rok 2020.

Punktacja

2020-06-30

Czasopismo otrzymało 20 punktów zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.