Sprostowanie do nr 295

2021-09-02

SPROSTOWANIE

Redakcja czasopisma „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin”, na wniosek złożony na podstawie art. 31a ustawy — Prawo prasowe (Dz. U. 2018 r. poz. 1914) przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupę IHAR, niniejszym zamieszcza sprostowanie dotyczące afiliacji dwóch współautorów w artykule
pt. „Poszukiwanie markerów molekularnych genów utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z CMS Tt” nr 295 / 2021: s. 103-106 opublikowanym w „Biuletynie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Nieprawdziwa jest informacja podana w „Biuletynie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin”, że Henryk Woś i Janina Woś są pracownikami Hodowli Roślin Strzelce Sp. Z. o. o. Grupa IHAR.

Redakcja

Radzików, dnia 02.09.2021 r.

 

Nasze czasopisma na Dniach Pola IHAR -PIB w Radzikowie 24.06.2021 r.

2021-06-25

24 czerwca 2021 r. podczas "II Ogólnopolskiego Pokazu Polowego Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych" w Radzikowie mieliśmy przyjemność zaprezentować Państwu nasze czasopisma: „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji roślin” oraz „Plant Breeding and Seed Science”.DSC_3425_21.jpg

DSC_3428_22.jpg

Lista Recenzentów

2021-03-17

Lista Recenzentów za rok 2020.

Punktacja

2020-06-30

Czasopismo otrzymało 20 punktów zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.