Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mrózSłowa kluczowe

abiotyczne czynniki stresowe; hartowanie; jęczmień ozimy; mrozoodporność; susza; tolerancja

Gołębiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Rapacz M., Wójcik-Jagła M., Malaga S., Żur I. 2017 a. Changes in protein abundance and activity involved in freezing tolerance acquisition in winter barley (Hordeum vulgare L.). J. Proteomics 169: 58 — 72.
Gołębiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Janowiak F., Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Kasprzyk J., Ostrowska A., Malaga S., Hura T., Żur I. 2017 b. Changes in protein abundance and activity induced by drought during generative development of winter barley (Hordeum vulgare L.) J. Proteomics 169: 73 — 86.
Tarkowska D., Novak O., Oklestkova J., Strnad M. 2016. The determination of 22 natural brassinosteroids in a minute sample of plant tissue by UHPLC-ESI-MS/MS. Anal. Bioanal. Chem. 408: 6799 — 6812.
Pobierz

Opublikowane : 2019-11-30


Żur, I., Dubas, E., Malaga, S., Janowiak, F., Janeczko, A., Rapacz, M., Hura, T., Waligórski, P., Ostrowska, A., & Wójcik-Jagła, M. (2019). Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz. Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, (286), 113-116. https://doi.org/10.37317/biul-2019-0025

Dr hab. Iwona Żur   i.zur@ifr-pan.edu.pl
Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie   Polska
Ewa Dubas 
Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie   Polska
Sabina Malaga 
Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie   Polska
Franciszek Janowiak 
Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie   Polska
Anna Janeczko 
Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie   Polska
Marcin Rapacz 
Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie   Polska
Tomasz Hura 
Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie   Polska
Piotr Waligórski 
Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie   Polska
Agnieszka Ostrowska 
Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie   Polska
Magdalena Wójcik-Jagła 
Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie   Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Z chwilą przekazania artykułu, Autor udziela Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z artykułu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:

 1. a) wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artykułu, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową;
 2. b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy artykułu;
 3. c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie artykułu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 4. d) włączenie artykułu w skład utworu zbiorowego;
 5. e) wprowadzanie artykułu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne
  lub inne wprowadzanie artykułu w postaci elektronicznej do Internetu, lub innej sieci;
 6. f) rozpowszechnianie artykułu w postaci elektronicznej w Internecie, lub innej sieci,
  w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
 7. g) udostępnianie artykułu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności
  za pośrednictwem Internetu.

 

Autor/rzy poprzez przesłanie wniosku o publikację:

 1. wyrażają/ją zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie,
 2. wyrażają/ją zgodę na nadanie publikacji DOI (Digital Object Identifier),
 3. zobowiązuje/ją się do przestrzegania kodeksu etycznego wydawnictwa zgodnego z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE
  (ang. Committee on Publication Ethics),
  (http://ihar.edu.pl/biblioteka_i_wydawnictwa.php),
 4. wyrażają/ją zgodę na udostępniane artykułu w formie elektronicznej na mocy licencji CC BY-SA 4.0, w otwartym dostępie (open access),
 5. wyraża/ją zgodę na wysyłanie metadanych artykułu do komercyjnych
  i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.