Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz

Dr hab. Iwona Żur

i.zur@ifr-pan.edu.pl
Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Poland)

Ewa Dubas


Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Poland)

Sabina Malaga


Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Poland)

Franciszek Janowiak


Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Poland)

Anna Janeczko


Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Poland)

Marcin Rapacz


Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Poland)

Tomasz Hura


Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Poland)

Piotr Waligórski


Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Poland)

Agnieszka Ostrowska


Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Poland)

Magdalena Wójcik-Jagła


Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Poland)

Instytucje finansujące

Prace zostały wykonane w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HOR.hn.802.15.2018, Zadanie 26.

Słowa kluczowe:

abiotyczne czynniki stresowe, hartowanie, jęczmień ozimy, mrozoodporność, susza, tolerancja

Gołębiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Rapacz M., Wójcik-Jagła M., Malaga S., Żur I. 2017 a. Changes in protein abundance and activity involved in freezing tolerance acquisition in winter barley (Hordeum vulgare L.). J. Proteomics 169: 58 — 72.
Gołębiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Janowiak F., Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Kasprzyk J., Ostrowska A., Malaga S., Hura T., Żur I. 2017 b. Changes in protein abundance and activity induced by drought during generative development of winter barley (Hordeum vulgare L.) J. Proteomics 169: 73 — 86.
Tarkowska D., Novak O., Oklestkova J., Strnad M. 2016. The determination of 22 natural brassinosteroids in a minute sample of plant tissue by UHPLC-ESI-MS/MS. Anal. Bioanal. Chem. 408: 6799 — 6812. Google Scholar
Pobierz


Opublikowane
11/30/2019

Cited By / Share

Żur, I. . (2019) „Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz”, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (286), s. 113–116. doi: 10.37317/biul-2019-0025.

Autorzy

Dr hab. Iwona Żur  
i.zur@ifr-pan.edu.pl
Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Poland

Autorzy

Ewa Dubas 

Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Poland

Autorzy

Sabina Malaga 

Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Poland

Autorzy

Franciszek Janowiak 

Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Poland

Autorzy

Anna Janeczko 

Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Poland

Autorzy

Marcin Rapacz 

Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Poland

Autorzy

Tomasz Hura 

Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Poland

Autorzy

Piotr Waligórski 

Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Poland

Autorzy

Agnieszka Ostrowska 

Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Poland

Autorzy

Magdalena Wójcik-Jagła 

Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Poland

Statystyki

Abstract views: 464
PDF downloads: 473


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Z chwilą przekazania artykułu, Autorzy udzielają Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z artykułu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:

 1. Wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artykułu, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową.
 2. Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy artykułu.
 3. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie artykułu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Włączenie artykułu w skład utworu zbiorowego.
 5. Wprowadzanie artykułu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie artykułu w postaci elektronicznej do Internetu, lub innej sieci.
 6. Rozpowszechnianie artykułu w postaci elektronicznej w internecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie.
 7. Udostępnianie artykułu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu.

Autorzy poprzez przesłanie wniosku o publikację:

 1. Wyrażają zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie,
 2. Wyrażają zgodę na nadanie publikacji DOI (Digital Object Identifier),
 3. Zobowiązują się do przestrzegania kodeksu etycznego wydawnictwa zgodnego z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics), (http://ihar.edu.pl/biblioteka_i_wydawnictwa.php),
 4. Wyrażają zgodę na udostępniane artykułu w formie elektronicznej na mocy licencji CC BY-SA 4.0, w otwartym dostępie (open access),
 5. Wyrażają zgodę na wysyłanie metadanych artykułu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.