Gatunki z rodzaju Fusarium oraz toksyny fuzaryjne w ziarnie pszenicy ozimej i jarej w Polsce


Abstrakt

Celem badania było określenie obecności gatunków Fusarium i mykotoksyn występujących w ziarnie pszenicy w Polsce w latach 2009 i 2010. Próby ziarna pochodzące z różnych regionów Polski zostały przeanalizowane pod kątem zawartości DNA grzybów z rodzaju Fusarium oraz mykotoksyn. W 2009 roku DNA F. graminearum i F. poae było obecne we wszystkich próbach, F. culmorum w 82% prób, F. avenaceum w 55% próbek. W 2010 r. najwyższą zawartość DNA stwierdzono dla F. graminearum, a następnie F. avenaceum, F. poae i F. langsethiae. Ilość DNA F. culmorum była bardzo niska. Najczęściej występującymi gatunkami były F. poae i F. graminearum. Jednakże ilość DNA F. poae była niższa. W 2009 r. we wszystkich próbach wykryto deoksyniwalenol. W 2010 r. średnia zawartość deoksyniwalenolu była niższa niż w 2009 r. Niwalenol wykryto w bardzo niskim stężeniu w obu latach. Stwierdzono istotność korelacji między zawartością DNA F. graminearum a stężeniem deoksyniwalenolu w ziarnie oraz między zawartością DNA F. poae a stężeniem niwalenolu w ziarnie w 2009 r.


Słowa kluczowe

deoksyniwalenol; DNA; fuzarioza kłosów; niwalenol; real-time PCR; trichoteceny; zearalenon

Audenaert, K., van Broeck, R., van Bekaert, B., de Witte, F., Heremans, B., Messens, K., Höfte, M., & Haesaert, G. (2009). Fusarium head blight (FHB) in Flanders: population diversity, inter-species associations and DON contamination in commercial winter wheat varieties. European Journal of Plant Pathology, 125(3), 445–458.

Beyer, M., Verreet, J.-A., & Ragab, W. S. M. (2005). Effect of relative humidity on germination of ascospores and macroconidia of Gibberella zeae and deoxynivalenol production. International Journal of Food Microbiology, 98(3), 233–240.

Bilska, K., Jurczak, S., Kulik, T., Ropelewska, E., Olszewski, J., Żelechowski, M., & Zapotoczny, P. (2018). Species composition and trichothecene genotype profiling of Fusarium field isolates recovered from wheat in Poland. Toxins, 10(8), 325.

Birr, T., Hasler, M., Verreet, J.-A. & Klink, H. (2020) Composition and predominance of Fusarium species causing Fusarium head blight in winter wheat grain depending on cultivar susceptibility and meteorological factors. Microorganisms, 8, 617.

Birzele, B., Meier, A., Hindorf, H., Krämer, J., & Dehne, H. W. (2002). Epidemiology of Fusarium infection and deoxynivalenol content in winter wheat in the Rhineland, Germany. European Journal of Plant Pathology, 108, 667–673.

Bottalico, A., & Perrone, G. (2002). Toxigenic Fusarium species and mycotoxins associated with head blight in small-grain cereals in Europe. European Journal of Plant Pathology, 108, 611–624.

Bryła, M., Ksieniewicz-Woźniak, E., Yoshinari, T., Waśkiewicz, A., & Szymczyk, K. (2019). Contamination of wheat cultivated in various regions of Poland during 2017 and 2018 agricultural seasons with selected trichothecenes and their modified forms. Toxins, 11(2), 88.

Chandelier, A., Nimal, C., André, F., Planchon, V., & Oger, R. (2011). Fusarium species and DON contamination associated with head blight in winter wheat over a 7-year period (2003–2009) in Belgium. European Journal of Plant Pathology, 130(3), 403–414.

Chełkowski, J., Gromadzka, K., Stępień, Ł., Lenc, L., Kostecki, M., & Berthiller, F. (2012). Fusarium species, zearalenone and deoxynivalenol content in preharvest scabby wheat heads from Poland. World Mycotoxin Journal, 5(2), 133–141.

Chrpová, J., Šíp, V., Sumíková, T., Salava, J., Palicová, J., Štočková, L., Džuman, Z., & Hajšlová, J. (2016). Occurrence of Fusarium species and mycotoxins in wheat grain collected in the Czech Republic. World Mycotoxin Journal, 9(2), 317–327.

Covarelli, L., Beccari, G., Prodi, A., Generotti, S., Etruschi, F., Juan, C., Ferrer, E., & Mañes, J. (2015). Fusarium species, chemotype characterisation and trichothecene contamination of durum and soft wheat in an area of central Italy. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95(3), 540–551.

Czaban, J., Wróblewska, B., Sułek, A., Mikos, M., Boguszewska, E., Podolska, G., & Nieróbca, A. (2015). Colonisation of winter wheat grain by Fusarium spp. and mycotoxin content as dependent on a wheat variety, crop rotation, a crop management system and weather conditions. Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 32(March), 799–807.

Desjardins, A. E. (2003). Gibberella from A (venaceae) to Z (eae). Annual Review of Phytopathology, 41, 177–198.

Dinolfo, M. I., & Stenglein, S. A. (2014). Fusarium poae and mycotoxins: Potential risk for consumers. Boletin de La Sociedad Argentina de Botanica, 49(1), 5–20.

Doohan, F. M., Parry, D. W., Jenkinson, P., & Nicholson, P. (1998). The use of species-specific PCR-based assays to analyse Fusarium ear blight of wheat. Plant Pathology, 47(2), 197–205.

Edwards, S. G., Imathiu, S. M., Ray, R. V., Back, M., & Hare, M. C. (2012). Molecular studies to identify the Fusarium species responsible for HT-2 and T-2 mycotoxins in UK oats. International Journal of Food Microbiology, 156(2), 168–175.

Gagkaeva, T., Gavrilova, O., Orina, A., Lebedin, Y., Shanin, I., Petukhov, P., & Eremin, S. (2019). Analysis of toxigenic Fusarium species associated with wheat grain from three regions of Russia: Volga, Ural, and West Siberia. Toxins, 11(5).

Giraud, F., Pasquali, M., El Jarroudi, M., Vrancken, C., Brochot, C., Cocco, E., Hoffmann, L., Delfosse, P., & Bohn, T. (2010). Fusarium head blight and associated mycotoxin occurrence on winter wheat in Luxembourg in 2007/2008. Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 27(6), 825–835.

Goliński, P., Perkowski, J., Kostecki, M., Grabarkiewicz-Szczȩsna, J., & Chełkowski, J. (1996). Fusarium species and Fusarium toxins in wheat in Poland - a comparison with neighbour countries. Sydowia, 48(1), 12–22.

Gromadzka, K., Chełkowski, J., Stępień, Ł., & Goliński, P. (2008). Occurrence of zearalenone in wheat and maize grain in Poland. Cereal Research Communications, 36(Supplement 6), 361–363.

Hofgaard, I. S., Aamot, H. U., Torp, T., Jestoi, M., Lattanzio, V. M. T., Klemsdal, S. S., Waalwijk, C., van der Lee, T., & Brodal, G. (2016). Associations between Fusarium species and mycotoxins in oats and spring wheat from farmers’ fields in Norway over a six-year period. World Mycotoxin Journal, 9(3), 365–378.

Hörberg, H. M. (2002). Patterns of splash dispersed conidia of Fusarium poae and Fusarium culmorum. European Journal of Plant Pathology, 108, 73–80.

Horevaj, P., Milus, E. A., & Bluhm, B. H. (2011). A real-time qPCR assay to quantify Fusarium graminearum biomass in wheat kernels. Journal of Applied Microbiology, 111(2), 396–406.

Imathiu, S. M., Edwards, S. G., Ray, R. V., & Back, M. A. (2013). Fusarium langsethiae – a HT-2 and T-2 toxins producer that needs more attention. Journal of Phytopathology, 161(1), 1–10.

Isebaert, S., De Saeger, S., Devreese, R., Verhoeven, R., Maene, P., Heremans, B., & Haesaert, G. (2009). Mycotoxin-producing Fusarium species occurring in winter wheat in Belgium (Flanders) during 2002-2005. Journal of Phytopathology, 157(2), 108–116.

Iwaniuk, P., Konecki, R., Snarska, K., & Łozowicka, B. (2018). Quantitative evaluation of Fusarium species and crop quality traits in wheat varieties of northeastern Poland. Journal of Plant Protection Research, 58(4), 413–419.

Jestoi, M. N., Paavanen-Huhtala, S., Parikka, P., & Yli-Mattila, T. (2008). In vitro and in vivo mycotoxin production of Fusarium species isolated from Finnish grains. Archives Of Phytopathology And Plant Protection, 41(8), 545–558.

Kokkonen, M., Jestoi, M., & Laitila, A. (2012). Mycotoxin production of Fusarium langsethiae and Fusarium sporotrichioides on cereal-based substrates. Mycotoxin Research, 28(1), 25–35.

Kosiak, B., Torp, M., Skjerve, E., & Thrane, U. (2003). The prevalence and distribution of Fusarium species in Norwegian cereals: a survey. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 53(4), 168–176.

Kulik, T., & Jestoi, M. (2009). Quantification of Fusarium poae DNA and associated mycotoxins in asymptomatically contaminated wheat. International Journal of Food Microbiology, 130(3), 233–237.

Kuzdraliński, A., Nowak, M., Szczerba, H., Dudziak, K., Muszyńska, M., & Leśniowska-Nowak, J. (2017). The composition of Fusarium species in wheat husks and grains in south-eastern Poland. Journal of Integrative Agriculture, 16(7), 1530–1536.

Laszlo, E., Varga, B., & Veisz, O. (2011). Composition of Fusarium species causing natural spike infection in wheat. Acta Agronomica Hungarica, 59(3), 255–260.

Lenc, L., Czecholiński, G., Wyczling, D., Turów, T., & Kaźmierczak, A. (2015). Fusarium head blight (FHB) and Fusarium spp. on grain of spring wheat cultivars grown in Poland. Journal of Plant Protection Research, 55(3), 266–277.

Lindblad, M., Gidlund, A., Sulyok, M., Börjesson, T., Krska, R., Olsen, M., & Fredlund, E. (2013). Deoxynivalenol and other selected Fusarium toxins in Swedish wheat — Occurrence and correlation to specific Fusarium species. International Journal of Food Microbiology, 167(2), 284–291.

Lukanowski, A., Lenc, L., & Sadowski, C. (2008). First Report on the occurrence of Fusarium langsethiae isolated from wheat kernels in Poland. Plant Disease, 92(3), 488–488.

Lukanowski, A., & Sadowski, C. (2008). Fusarium langsethiae on kernels of winter wheat in Poland — Occurrence and mycotoxigenic abilities. Cereal Research Communications, 36, 453–457. https://doi.org/10.1556/CRC.36.2008.Suppl.B.40

Maiorano, A., Blandino, M., Reyneri, A., & Vanara, F. (2008). Effects of maize residues on the Fusarium spp. infection and deoxynivalenol (DON) contamination of wheat grain. Crop Protection, 27(2), 182–188.

Miller, J. D. (2008). Mycotoxins in small grains and maize: old problems, new challenges. Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 25(2), 219–230.

Nicolaisen, M., Suproniene, S., Nielsen, L. K., Lazzaro, I., Spliid, N. H., & Justesen, A. F. (2009). Real-time PCR for quantification of eleven individual Fusarium species in cereals. Journal of Microbiological Methods, 76(3), 234–240.

Nielsen, L. K., Jensen, J. D., Nielsen, G. C., Jensen, J. E., Spliid, N. H., Thomsen, I. K., Justesen, A. F., Collinge, D. B., & Jørgensen, L. N. (2011). Fusarium head blight of cereals in Denmark: species complex and related mycotoxins. Phytopathology, 101(8), 960–969.

Nielsen, L. K., Justesen, A. F., Jensen, J. D., & Jørgensen, L. N. (2013). Microdochium nivale and Microdochium majus in seed samples of Danish small grain cereals. Crop Protection, 43, 192–200.

Niessen, L. (2007). PCR-based diagnosis and quantification of mycotoxin producing fungi. International Journal of Food Microbiology, 119, 38–46.

Obst, A., Gunther, B., Beck, R., Lepschy-von Gleissenthall, J., & Tischner, H. (2002). Weather conditions conducive to Gibberella zeae and Fusarium graminearum head blight of wheat. Journal of Applied Genetics, 43A, 185–192.

Obst, A., Lepschy-von Gleissenthall, J., & Beck, R. (1997). On the etiology of Fusarium head blight of wheat in south Germany – preceding crops, weather conditions for inoculum production and head infection, proneness of the crop to infection and mycotoxin production. Cereal Research Communications, 25(3), 699–703.

Parikka, P., Hakala, K., & Tiilikkala, K. (2012). Expected shifts in Fusarium species’ composition on cereal grain in Northern Europe due to climatic change. Food Additives & Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 29(10), 1543–1555.

Parry, D. W., Jenkinson, P., & McLeod, L. (1995). Fusarium ear blight (scab) in small grain cereals—a review. Plant Pathology, 44(2), 207–238.

Perkowski J., Chełkowski J., Goliński P. (2004) Occurrence of mycotoxins in cereals, plants, foods and feeds in Poland. In: Logrieco A., Visconti A. (eds) An Overview on Toxigenic Fungi and Mycotoxins in Europe. Springer, Dordrecht.

Perkowski, J., Plattner, R. D., Golinski, P., Vesonder, R. F., & Chelkowski, J. (1990). Natural occurrence of deoxynivalenol, 3-acetyl-deoxynivalenol, 15-acetyl-deoxynivalenol, nivalenol, 4,7-dideoxynivalenol, and zearalenone in Polish wheat. Mycotoxin Research, 6, 7–12.

Perkowski, J., Stachowiak, J., Kiecana, I., Golinski, P., & Chelkowski, J. (1997). Natural occurrence of Fusarium mycotoxins in Polish cereals. Cereal Research Communications, 25(3), 379–380.

Polišenská, I., Jirsa, O., Salava, J., Sedláčková, I., & Frydrych, J. (2021). Fusarium mycotoxin content and Fusarium species presence in Czech organic and conventional wheat. World Mycotoxin Journal, 14(2), 201–211.

Polley, R. W., & Turner, J. A. (1995). Surveys of stem base diseases and fusarium ear diseases in winter wheat in England, Wales and Scotland, 1989–1990. Annals of Applied Biology, 126(1), 45–59.

Scherm, B., Balmas, V., Spanu, F., Pani, G., Delogu, G., Pasquali, M., & Migheli, Q. (2013). Fusarium culmorum: causal agent of foot and root rot and head blight on wheat. Molecular Plant Pathology, 14(4), 323–341.

Schollenberger, M., Müller, H. M., Rüfle, M., Suchy, S., Plank, S., & Drochner, W. (2006). Natural occurrence of 16 Fusarium toxins in grains and feedstuffs of plant origin from Germany. Mycopathologia, 161(1), 43–52.

Somma, S., Alvarez, C., Ricci, V., Ferracane, L., Ritieni, A., Logrieco, A., & Moretti, A. (2010). Trichothecene and beauvericin mycotoxin production and genetic variability in Fusarium poae isolated from wheat kernels from northern Italy. Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment, 27(5), 729–737.

Stenglein, S. A. (2009). Fusarium poae: A pathogen that needs more attention. Journal of Plant Pathology, 91(1), 25–36.

Stępień, Ł., & Chełkowski, J. (2010). Fusarium head blight of wheat: pathogenic species and their mycotoxins. World Mycotoxin Journal, 3(2), 107–119.

Stȩpień, Ł., Popiel, D., Koczyk, G., & Chełkowski, J. (2008). Wheat-infecting Fusarium species in Poland - Their chemotypes and frequencies revealed by PCR assay. Journal of Applied Genetics, 49(4), 433–441.

Sundheim, L., Brodal, G., Hofgaard, I. S., & Rafoss, T. (2013). Temporal variation of mycotoxin producing fungi in Norwegian cereals. Microorganisms, 1(1), 188–198.Supronienė, S., Justesen, A. F., Nicolaisen, M., Mankevičienė, A., Dabkevicius, Z., Semaskiene, R., & Leistrumaite, A. (2010). Distribution of trichothecene and zearalenone producing Fusarium species in grain of different cereal species and cultivars grown under organic farming conditions in Lithuania. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 17(1), 79–86.

Supronienė, S., Sakalauskas, S., Mankevičienė, A., Barčauskaitė, K., & Jonavičienė, A. (2016). Distribution of B type trichothecene producing Fusarium species in wheat grain and relation to mycotoxins DON and NIV concentrations. Zemdirbyste-Agriculture, 103(3), 281–288.

Talas, F., Parzies, H. K., & Miedaner, T. (2011). Diversity in genetic structure and chemotype composition of Fusarium graminearum sensu stricto populations causing wheat head blight in individual fields in Germany. European Journal of Plant Pathology, 131(1), 39–48.

Thrane, U., Adler, A., Clasen, P.-E., Galvano, F., Langseth, W., Lew, H., Logrieco, A., Nielsen, K. F., & Ritieni, A. (2004). Diversity in metabolite production by Fusarium langsethiae, Fusarium poae, and Fusarium sporotrichioides. International Journal of Food Microbiology, 95(3), 257–266.

Tomczak, M., Wiśniewska, H., Stȩpień, Ł., Kostecki, M., Chełkowski, J., & Goliński, P. (2002). Deoxynivalenol, nivalenol and moniliformin in wheat samples with head blight (scab) symptoms in Poland (1998-2000). European Journal of Plant Pathology, 108(7), 625–630.

Torp, M., & Langseth, W. (1999). Production of T-2 toxin by a Fusarium resembling Fusarium poae. Mycopathologia, 147(2), 89–96.

Torp, M., & Nirenberg, H. I. (2004). Fusarium langsethiae sp. nov. on cereals in Europe. International Journal of Food Microbiology, 95, 247–256.

Uhlig, S., Jestoi, M., & Parikka, P. (2007). Fusarium avenaceum – the North European situation. International Journal of Food Microbiology, 119(1–2), 17–24.

Uhlig, S., Torp, M., & Heier, B. T. (2006). Beauvericin and enniatins A, A1, B and B1 in Norwegian grain: A survey. Food Chemistry, 94(2), 193–201.

Vaughan, M., Backhouse, D., & Del Ponte, E. M. (2016). Climate change impacts on the ecology of Fusarium graminearum species complex and susceptibility of wheat to Fusarium head blight: A review. World Mycotoxin Journal, 9(5), 685–700. van der Fels-Klerx, H. J., de Rijk, T. C., Booij, C. J. H., Goedhart, P. W., Boers, E. A. M., Zhao, C., Waalwijk, C., Mol, H. G. J., & van der Lee, T. A. J. (2012). Occurrence of Fusarium head blight species and Fusarium mycotoxins in winter wheat in the Netherlands in 2009. Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment, 29(11), 1716–1726.

Vogelgsang, S., Beyer, M., Pasquali, M., Jenny, E., Musa, T., Bucheli, T. D., Wettstein, F. E., & Forrer, H. R. (2019). An eight-year survey of wheat shows distinctive effects of cropping factors on different Fusarium species and associated mycotoxins. European Journal of Agronomy, 105, 62–77.

Vogelgsang, S., Sulyok, M., Hecker, A., Jenny, E., Krska, R., Schuhmacher, R., & Forrer, H. R. (2008). Toxigenicity and pathogenicity of Fusarium poae and Fusarium avenaceum on wheat. European Journal of Plant Pathology, 122(2), 265–276.

Waalwijk, C., Kastelein, P., De Vries, I., Kerényi, Z., Van Der Lee, T., Hesselink, T., Köhl, J., & Kema, G. (2003). Major changes in Fusarium spp. in wheat in the Netherlands. European Journal of Plant Pathology, 109(7), 743–754.

Waalwijk, C., van der Heide, R., de Vries, I., van der Lee, T., Schoen, C., Costrel-de Corainville, G., Häuser-Hahn, I., Kastelein, P., Köhl, J., Lonnet, P., Demarquet, T., & Kema, G. H. J. (2004). Quantitative detection of Fusarium species in wheat using TaqMan. European Journal of Plant Pathology, 110(5–6), 481–494.

Wiśniewska, H., Stępień, Ł., Waśkiewicz, A., Beszterda, M., Góral, T., & Belter, J. (2014). Toxigenic Fusarium species infecting wheat heads in Poland. Central European Journal of Biology, 9(2), 163–172.

Wolny-Koladka, K., Lenart-Boroń, A., & Boroń, P. (2015). Species composition and molecular assessment of the toxigenic potential in the population of Fusarium spp. isolated from ears of winter wheat in southern Poland. Journal of Applied Botany and Food Quality, 144, 139–144.

Xu, X.-M., Nicholson, P., Thomsett, M. A., Simpson, D., Cooke, B. M., Doohan, F. M., Brennan, J., Monaghan, S., Moretti, A., Mule, G., Hornok, L., Beki, E., Tatnell, J., Ritieni, A., & Edwards, S. G. (2008). Relationship between the fungal complex causing Fusarium head blight of wheat and environmental conditions. Phytopathology, 98(1), 69–78.

Xu, X. M., Parry, D. W., Nicholson, P., Thomsett, M. A., Simpson, D., Edwards, S. G., Cooke, B. M., Doohan, F. M., Brennan, J. M., Moretti, a., Tocco, G., Mule, G., Hornok, L., Giczey, G., & Tatnell, J. (2005). Predominance and association of pathogenic fungi causing Fusarium ear blightin wheat in four European countries. European Journal of Plant Pathology, 112(2), 143–154.

Xu, X. M., Parry, D. W., Nicholson, P., Thomsett, M. A., Simpson, D., Edwards, S. G., Cooke, B. M., Doohan, F. M., Monaghan, S., Moretti, A., Tocco, G., Mule, G., Hornok, L., Béki, E., Tatnell, J., & Ritieni, A. (2008). Within-field variability of Fusarium head blight pathogens and their associated mycotoxins. European Journal of Plant Pathology, 120(1), 21–34.

Xu, X., & Nicholson, P. (2009). Community ecology of fungal pathogens causing wheat head blight. Annual Review of Phytopathology, 47(1), 83–103.

Xu, X., Parry, D. W., Nicholson, P., Thomsett, M. A., Simpson, D., Edwards, S. G., Cooke, B. M., Doohan, F. M., Van Maanen, A., Moretti, A., Tocco, G., Mule, G., Hornok, L., Giczey, G., Tatnell, J., & Ritieni, A. (2003). Is the amount of mycotoxins in cereal grains related to the quantity of Fusarium DNA? Aspects of Applied Biology, 68, 101–108.

Xue, A. G., Chen, Y., Seifert, K., Guo, W., Blackwell, B. A., Harris, L. J., & Overy, D. P. (2019). Prevalence of Fusarium species causing head blight of spring wheat, barley and oat in Ontario during 2001–2017. Canadian Journal of Plant Pathology, 41(3), 392–402.

Yli-Mattila, T., Paavanen-Huhtala, S., Jestoi, M., Parikka, P., Hietaniemi, V., Gagkaeva, T., Sarlin, T., Haikara, A., Laaksonen, S., & Rizzo, A. (2008). Real-time PCR detection and quantification of Fusarium poae, F. graminearum, F. sporotrichioides and F. langsethiae in cereal grains in Finland and Russia. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 41(4), 243–260.


Opublikowane : 2021-11-17


Góral, T., Ochodzki, P., Nielsen , L. K., & Walentyn-Góral, D. (2021). Gatunki z rodzaju Fusarium oraz toksyny fuzaryjne w ziarnie pszenicy ozimej i jarej w Polsce . Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, (296), 25-42. https://doi.org/10.37317/biul-2021-0011

Tomasz Góral  t.goral@ihar.edu.pl
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9130-6109
Piotr Ochodzki 
Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Radzików, 05-870 Błonie, Poland  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3228-0783
Linda Kærgaard Nielsen  
Sejet Plant Breeding, Nørremarksvej 67, 8700 Horsens, Denmark  Dania
Dorota Walentyn-Góral 
Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Radzików, Poland  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Z chwilą przekazania artykułu, Autor udziela Wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z artykułu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:

 1. a) wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artykułu, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową;
 2. b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy artykułu;
 3. c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie artykułu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 4. d) włączenie artykułu w skład utworu zbiorowego;
 5. e) wprowadzanie artykułu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne
  lub inne wprowadzanie artykułu w postaci elektronicznej do Internetu, lub innej sieci;
 6. f) rozpowszechnianie artykułu w postaci elektronicznej w Internecie, lub innej sieci,
  w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
 7. g) udostępnianie artykułu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności
  za pośrednictwem Internetu.

 

Autor/rzy poprzez przesłanie wniosku o publikację:

 1. wyrażają/ją zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie,
 2. wyrażają/ją zgodę na nadanie publikacji DOI (Digital Object Identifier),
 3. zobowiązuje/ją się do przestrzegania kodeksu etycznego wydawnictwa zgodnego z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE
  (ang. Committee on Publication Ethics),
  (http://ihar.edu.pl/biblioteka_i_wydawnictwa.php),
 4. wyrażają/ją zgodę na udostępniane artykułu w formie elektronicznej na mocy licencji CC BY-SA 4.0, w otwartym dostępie (open access),
 5. wyraża/ją zgodę na wysyłanie metadanych artykułu do komercyjnych
  i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.